איתור קופות גמל

הר הביטוח – אתרו כל הביטוחים והחסכונות הפנסיוניים שלכם

יותר ויותר מבוטחים, מגלים כי שילמו לאורך השנים תשלומים כפולים ומיותרים עבור אותן הפוליסות, לאותם הכיסויים – אולם לחברות ביטוח שונות. כך שביום הפקודה, אל אף שבוצע כפל ביטוחי – הכיסוי הינו עדיין אותו כיסוי. במילים פשוטות – ניתן יהיה לממש רק אחד מהכיסויים. כיועץ ביטוחי, אני נתקל המון במשפחות שמשלמות אלפי שקלים בחודש על […]