גידור סיכונים

הביטוח ככלי לגידור סיכונים

  מהו גידור סיכונים? הגידור הוא למעשה הצבת גבולות ברורים וידועים מראש לסיכון. רכישת ביטוח מאפשר לצמצם או לבקר הפסדים פוטנציאלים העלולים להיווצר בהמשך. בדוגמא של ביטוח רכב בעת תאונה, נקבל את ערך עלות התיקון בקיזוז השתתפות עצמית. בדוגמא שלנו, עלות הרכב היא 50,000 ש"ח, השתתפות עצמית עומדת על 1,700 ש"ח ונקלענו לתאונה שהנזק בה עומד על […]