הר הביטוח

הביטוח ככלי לגידור סיכונים

  מהו גידור סיכונים? הגידור הוא למעשה הצבת גבולות ברורים וידועים מראש לסיכון. רכישת ביטוח מאפשר לצמצם או לבקר הפסדים פוטנציאלים העלולים להיווצר בהמשך. בדוגמא של ביטוח רכב בעת תאונה, נקבל את ערך עלות התיקון בקיזוז השתתפות עצמית. בדוגמא שלנו, עלות הרכב היא 50,000 ש"ח, השתתפות עצמית עומדת על 1,700 ש"ח ונקלענו לתאונה שהנזק בה עומד על […]

סוף לביטוחים הכפולים: משרד האוצר משיק את "הר הביטוח"

בהמשך לקו המנחה של המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, להנגיש את המידע לחוסכים והמבוטחים, יחל לפעול ממשק אינטרנטי חדש בשם "הר הביטוח". אתר "הר הביטוח" יוקם בתחילת שנת 2017 וישמש לאיתור פוליסות ביטוח. ממשק אינטרנטי זה הוא המשך ישיר ל"הר הכסף", ממשק לאיתור כספים אבודים ו"המסלקה הפנסיונית", ממשק לאיתור חסכונות וביטוחים בתחום הפנסיה. לראשונה, מבוטח […]

הר הביטוח – אתרו כל הביטוחים והחסכונות הפנסיוניים שלכם

יותר ויותר מבוטחים, מגלים כי שילמו לאורך השנים תשלומים כפולים ומיותרים עבור אותן הפוליסות, לאותם הכיסויים – אולם לחברות ביטוח שונות. כך שביום הפקודה, אל אף שבוצע כפל ביטוחי – הכיסוי הינו עדיין אותו כיסוי. במילים פשוטות – ניתן יהיה לממש רק אחד מהכיסויים. כיועץ ביטוחי, אני נתקל המון במשפחות שמשלמות אלפי שקלים בחודש על […]