כפל ביטוחים

סוף לביטוחים הכפולים: משרד האוצר משיק את "הר הביטוח"

בהמשך לקו המנחה של המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, להנגיש את המידע לחוסכים והמבוטחים, יחל לפעול ממשק אינטרנטי חדש בשם "הר הביטוח". אתר "הר הביטוח" יוקם בתחילת שנת 2017 וישמש לאיתור פוליסות ביטוח. ממשק אינטרנטי זה הוא המשך ישיר ל"הר הכסף", ממשק לאיתור כספים אבודים ו"המסלקה הפנסיונית", ממשק לאיתור חסכונות וביטוחים בתחום הפנסיה. לראשונה, מבוטח […]